SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Eierskifte

Skogen boligsameie består av følgende tre eiendommer:

Gnr. 33 bnr. 1801 - tomten som bebyggelsen ligger på.

Gnr. 33, bnr. 3053 eies i sin helhet av Skogen boligsameie og benyttes som parkeringsplass for beboere og deres gjester.

Gnr. 33, bnr. 2121 - en tilsluttet eiendom som sameiet har kjøpt, men som inntil videre har en eierstruktur hvor hver enkelt sameier eier oppført som hjemmelshavere. 

Det er viktig at seksjonseier gjør eiendomsmegler oppmerksom på at denne tomten også må overføres til ny eier ved et eventuelt salg.

Tomten ligger delvis innenfor markagrensen. Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan benyttes på denne eiendommen. Det er punkt 8 i erklæringen som skal benyttes. 


Plikter ved eierskifte er beskrevet i sameiets vedtekter:

"Ved salg av seksjon plikter selgeren å melde fra til Skogen boligsameie ved regnskapsfører. Selger skal gjøre kjøper kjent med sameiets vedtekter og husordensregler.

Et eierskiftegebyr (kr 5 245,- inkl. mva. pr. 15.09.2017) skal innbetales til sameiet ved regnskapsfører ved ethvert salg. (informasjon fra USBL). Overfor sameiet er selger og kjøper solidarisk ansvarlige for beløpet."

Regnskapsfunksjonen er fra og med 1.1.2014 overtatt av USBL.


Eierskiftemelding

Eierskiftemelding skal sendes til Usbl på e-posten eierskifte [AT] usbl.no og må inneholde følgende opplysninger:
  • Kontaktopplysninger megler
  • Kontaktopplysninger selger og kjøper (navn, adresse, tlf. og e-post)
  • Opplysninger om boligen (navn på sameiet og seksjonsnr.)
  • Opplysninger om kjøpekontrakten (tidspunkt for aksept av bud, avtalt pris og overtagelsesdato)
USBL benytter Infoland, som gir eiendomsmeglere rask og enkel tilgang til relevant informasjon om sameiet.


Telefonnummer og postadresse til USBL er:
Telefon 08725
Postadresse:
Boligbyggelaget USBL
Postboks 8944 Youngstorget
0028 OSLO


Fakturaadresse og kontonummer til sameiet er:
342/Skogen boligsameie
c/o Fakturamottak
Boligbyggelaget 4391 Vika
8608 MO I RANA

Kontonummer 1503.42.25130

Forsikring

Se Forsikringer og skader
Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder